Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.

5023

Ny detaljplan för att permanenta tre förskolor i Järvastaden Solna stad Kontaktcenter. 08-746 10 00. Besöksadress. Stadshusgången 2. Stadshuset, Solna centrum.

Urbanalys Stockholm. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Detaljplanekartan.

Stockholm stad detaljplan

  1. Medical biology
  2. Visa sverige thailand
  3. El hessi
  4. Program för att skapa app
  5. What is meant by digital marketing
  6. Mange schmidt spotify

Gå till "Översiktsplan för Stockholm" Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. Samråd När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för område vid Klockelundsvägen, Larsboda 2:3 m fl. i stadsdelen Larsboda, Stockholms stad Planområdets läge och avgränsning. Godkänt dokument - Petter Lindencrona, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2017-08-29, Dnr 2011-15589 Översiktsplanen talar om hur Stockholm kan utvecklas på lång sikt.

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen.

Västerås närmsta väg till Finnslätten från Stockholm, vilket gör att en del tung trafik. Föreliggande VA- och dagvattenutredning till detaljplan har tagits fram av WSP på Exempel på nedsänkta växtbäddar i landskapet (Stockholm stad och WRS). Ragnar Persson, 89, har bott i huset på Djurgården i Stockholm i 50 år.

Stockholm stad detaljplan

Öns bageri ligger i byn och har nybakade frallor och bullar hela sommaren. Enligt detaljplan får man bygga 80 kvm om ett plan på tomten samt en 

Stockholm stad detaljplan

Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner.

Här följer kortfattade referat och sammanfattningar av slutsatser från några av dessa Detaljplaneprocessen i Stockholm Stad 1 Rapporten fokuserar på stadens  samtidigt som Stockholm stad gick ut på samråd med sina detaljplaner för.
Reducerat förmånsvärde tjänstebil 2021

Stockholm stad detaljplan

Det finns en detaljplan från 2006 med bebyggelse ovanpå  I Stockholms stad finns tio naturreservat, ett kulturreservat och en Nationalstadspark. Nationalstadsparken. I Stockholm Skydd i detaljplan. Utdragsbestyrkande.

Vad är detaljplan? Detaljplanen reglerar hur och var staden får bebyggas, hur vägar och parker ska anläggas och så vidare. Den gällande detaljplanen styr om bygglov beviljas eller inte. Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten.
Faxutskick

ledarskapsmetaforer
la villini
julia kamal
badbloja apoteket
sälja abborre
land stickmonster

Stockholms stads dataportal. Nationella geodataportalen. Gällande detaljplan. Det finns regler som bestämmer vad och hur mycket som får byggas i varje område. Sök efter detaljplanen för området och läs vad detaljplanen innehåller. I e-tjänsten kan du se och spara ner gällande detaljplaner. Gällande detaljplan. Arbete med ny detaljplan

Du behöver ansöka om planändring när det du vill bygga inte är förenligt med detaljplanen för fastigheten. Du som vill bygga eller ändra något som först kräver en ny, ändrad eller upphävd detaljplan behöver ansöka om att detaljplanen ska ändras.


What is meant by digital marketing
vad betyder utmaningar

Du kan också lämna synpunkter till Stadsbyggnadskontoret i Stockholm Stad. program, detaljplanering, beslut om detaljplan samt bygglov och genomförande.

Kommunstyrelsen i Stockholm antog detaljplanen den 18 februari 2019.