Redogör för Beroendekriteriet: I vilken relation till händelsen står den som nedtecknade händelsen? Redogör för Tendenskriteriet: Har 

5506

- beroendekriteriet - urval Eleven applicerar kriterierna på artikeln för att identifiera hur trovärdig källan kan anses vara, och presenterar en kort slutsats.

verkligheten, och diskussion om vad som är utanför vetenskapens räckvidd. I den här guiden lär du dig. Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Källkritik var från början en vetenskaplig metod som utvecklades inom historievetenskaperna som ett sätt att avgöra en källas trovärdighet. Källorna skulle fylla funktionen att ge kunskap om verkligheten, Beroendekriteriet gäller de förhållanden som råder mellan olika källor. Genomgång (11:28 min) om källkritik med fokus på historiska källor.

Beroendekriteriet kallkritik

  1. Axolot solutions bta
  2. Belushi farms
  3. Erkänt land engelska
  4. It gymnasiet lund
  5. Melanders alvik meny
  6. 27 eur sek
  7. Avdrag bolåneränta skatteverket
  8. Skelettet latin quiz

Vad innebär följande fallasier: åberopande av popularitet, personangrepp, bedrägligt åberopande av sakkunskap, skuld genom anknytning, falskt dilemma, fågelskrämma, det sluttande planet, cirkelresonemang, falsk orsak, önsketänkande? Källkritik Gamma Förklaring av källkritiska begrepp När du värderar och använder dig av källor är det viktigt att du använder dig av dessa begrepp. När du redovisar källor ska du använda dig av de här orden på ett korrekt sätt. Vissa ord är ganska lika i sin betydelse men du ska ändå kunna alla när du slutar år 9. Källkritik 1397 skapades Kalmarunionen mellan Danmark, Sverige och Norge.

Olika typer av källor.

I klassisk källkritik ska du ta ställning till om källan är äkta eller falsk. Visa det genom att Beroendekriteriet - är skolans webbplats oberoende? Titta på skolans 

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Beroendekriteriet Har kllan tillkommit helt oberoende av andra kllor? Kan upphovsmannen ha pverkats av en tidigare klla? Relevans (viktigt nr ni gr underskningar) En viktig utgngspunkt nr en historiker arbetar r att han/hon utgr frn en klart definierad frgestllning.

Beroendekriteriet kallkritik

vi i historieämnet kallar för. Äkthetskriteriet (är den äkta?) Tendenskriteriet (är den objektiv?) Beroendekriteriet (förstahands- eller andrahandskälla).

Beroendekriteriet kallkritik

Inre kritik Den inre kritiken handlar om att granska de påståenden och faktauppgifter, som källorna innehåller. Den klassiska källkritiken kan sammanfattas i fyra punkter: samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och … Källvärdering (eller källkritik som det ofta kallas) är en metod för att undersöka källors karaktär och innehåll i syfte att fastställa deras användbarhet som underlag för studier eller forskning. För att kunna värdera (tolka) källorna används en rad olika källkritiska kriterier. Den här övningen består av en källkritisk analys. Du kan använda dig av ditt anteckningsmaterial från: För att kunna analysera och dra slutsatser kring olika samhällsförhållanden är det väldigt viktigt att man vet om den information man har stämmer. Om det man läser/ser/hör är tillförlitligt eller inte.

Källkritikens kriterier utvecklades ursprungligen för historievetenskapen, för att värdera vilka uppgifter i historiska och religiösa dokument som är myter eller propaganda, eller har förändrats genom muntlig berättartradition Med andra ord är källan si sådär ur beroendekriteriet och bra ur avståndskriteriet (på grund av daglig uppdatering). Tendensen skulle kunna vara lite svajande eftersom att alla tidningar är politiskt inriktade av något slag, vilket man brukar kunna lägga märke till i tidningens ledare. Att avgöra hur tillförlitig en källa är kallas för källkritik. Källkritiken bygger på följande kriterier: Identifikationen av källan. När man står inför en arkivhandling måste man ställa sig frågan: kan den här källan ha tillkommit när den borde ha tillkommit? Är det här dokumentet från den tiden? (Är källan äkta?
Meca eksjö

Beroendekriteriet kallkritik

Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare. Tänk på närhetskriteriet och beroendekriteriet - bättre att använda en primärkälla än en sekundärkälla, bättre använda en sekundärkälla än en tertiärkälla (tredjehandskälla), osv. Diskussionen - varje WP-artikel har en diskussionsflik där skribenterna diskuterar vad som ska ingå osv.

Tid och rum.
Perspektiv på historien 50p

vad menas med reserv v75
kristersson moderaterna
viktiga nyckeltal banker
bo edin kranar
göra iste
beroendemedicin
deklaration dödsbo underskrift

Vad menas med källkritik och vad är källkritikens uppgift? förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.

Man ska ta reda på vad som är sant och falskt 5. Inom vilken vetenskap utvecklades källkritiken? Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet.


El hessi
bästa globalfond

Beroendekriteriet: Är denna information beroende av en annan källa för att styrka dess trovärdighet? Tendenskriteriet: Granskning av upphovsmannens 

Relevanskriteriet. Är källan relevant för den fråga som ställs?