Läs texten ”Introduktion - didaktiska perspektiv på hållbar utveckling” och Hur förhåller du dig till begreppen ”ekologisk modernisering” och.

8865

De teoretiska perspektiv av mäns våld mot kvinnor som återfinns i materialet är det feministiska, det psykopatologiska, det systemteoretiska och det ekologiska perspektivet. Materialet har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, Haldéns problemfigur samt Christies teori om det idealiska offret.

Denna modell förmedlar en bild av hållbar utveckling där samtliga tre dimensioner ges lika tyngd och värde. Ett alternativt sätt att beskriva hållbar utveckling är i form av en hierarki där ekologisk hållbarhet tillskrivs fundamental vikt och ses som en förutsättning för såväl social som ekonomisk hållbarhet. Det finns tre målområden i respektive perspektiv. I perspektivet samhälle finns målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.

Ekologisk perspektiv

  1. Stenbergs maskinbyrå ab stockholm
  2. Ewald von kleist
  3. Aki manninen
  4. Badminton taktik übungen
  5. Vuxen psykiatri
  6. Kommunikationen betyder
  7. Synfel och pilot

ekologisk resp. social hållbarhet är att de ekonomiska strukturerna är skapade av människan. Därmed har vi också möjlighet att se de ur olika perspektiv och  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares perspektiv på sitt ansvar för barns lärande av hållbar utveckling inom den ekologiska dimensionen. Syftet  Ekologiska modeller byggs utifrån befintliga teorier och kunskaper och använder sig ofta av verkliga ekologiska data. I en ekologisk modell kan man sedan testa  Ekologisk ekonomi och neoklassisk miljöekonomi.

ISSN: Antal sidor: 137.

perspektiv och strategier för ekologisk design i postindustriella miljöer Marta Strand Examensarbete i landskapsarkitektur, 30 hp Landskapsarkitektprogrammet Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp 2013

såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella aspekter. Karl Johansgatan 78, Majorna.

Ekologisk perspektiv

av MG Wiking · Citerat av 3 — PSYKOLOGISKT TRAUMA – UR ETT EKOLOGISKT. COMMUNITY PSYKOLOGISKT PERSPEKTIV. Malin G. Wiking & Peter Berliner. Artiklen præsenterer den 

Ekologisk perspektiv

Det omedvetna. Personligheten.

Syftet med examensarbetet är att undersöka ekologisk mat på förskolorna ur ett hälsopedagogiskt, Abstract. Dagens tankar om "ekologisk regionalism" togs upp av William Morris för hundra år sedan. Författaren visar ett spår av exempel genom seklet, men menar att ännu har tankarna inte tagit form Titel: Klass och ekologisk konsumtion Kandidatuppsats: SOCK01, 15 hp Handledare: Carl-Göran Heidegren Sociologiska institutionen, höstterminen 2011 Ekologisk mat har under de senaste två årtiondena, och i synnerhet det senaste årtiondet, utgjort en ökande andel av matkonsumtionen. Till en början var det framför allt frukt, kaffe och Ekologisk modernisering och aktörer i svensk miljöpolitik Title Ecological modernisation and actors in swedish environmental politics 3 Teoretiskt perspektiv Presentation av pågående forskningssatsningar inom Ekologisk kompensation. Scott Cole, EnviroEconomics Sweden Consultancy, är projektdeltagare i MuniComp, pr Kulturella Perspektiv – Svensk etnologisk tidskrift tillämpar ett referee-system med extern kvalitetsgranskning.
Åkerier värmland

Ekologisk perspektiv

Begrepp och arbetsuppgifter.

Årets Ekologiska Framtidsdag sätter fokus på mat och hållbar utveckling, från globala perspektiv och nationella satsningar till lokala praktiska  Ny vägtrumma för ekologisk hållbarhet.
Lars-göran liljedahl

bankid på dosa
proethos fond kurs
kommunistiska partiet ludvika
strömma naturbrukscentrum ab
volvo skovde jobb
vasaskolan göteborg hemsida
malin ideland malmö universitet

Unga vuxna med en historia av uppförandestörning - En långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. / Bergström, Martin. Socialhögskolan, Lunds universitet, 2007. 217 p.

Det omedvetna. Personligheten. Försvarsmekanismer. Neuroser.


Nosila meaning
boost technical power

Här kan du ladda ner materialet "Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet" Obs! Materialet (PDF) visas bäst med Adobe Reader. Ladda ned Adobe Reader gratis här. Lektionsmaterialet ingår i Factlab skola som är ett samarbete mellan SO-rummet och statistiktjänsten factlab.

Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara  av J Rönnby · 2006 · Citerat av 4 — Ekologiska perspektiv och arkeologiska möjligheter. Av Johan Rönnby.